top of page

Prof. Dr. Celil Bozkurt

WhatsApp Görsel 2024-03-02 saat 19.54_edited.jpg

Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Hopan Danişmend köyünde dünyaya geldi. İlkokulu aynı köyde, orta ve lise tahsilini Harmancık'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalında "Türk Kamuoyunda Filistin Problemi (1929-1939)" adlı teziyle yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalında "Eserleri ve Fikirleri ile Cevat Rifat Atilhan" adlı teziyle doktorasını tamamladı. 15 yıl farklı liselerde Tarih Öğretmenliği yaptı. 2014'ten bu yana Düzce Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yayınlanmış eserleri:

 • Türk Kamuoyunda Filistin Problemi (1920-1939), İstanbul, 2008.

 • Cevat Rifat Atilhan, İstanbul, 2012.

 • Bartın ve Havalisi Komutanı Yüzbaşı Cevat Rifat Bey'in Millî Mücadele Anıları, İstanbul, 2015.

 • Mersinli Cemal Paşa'nın Yaveri Yüzbaşı Cevat Rifat Bey'in Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi Hatıraları, İstanbul, 2015.

 • Yüzbaşı Cevat Rifat Bey'in Günlüklerinde NİLİ Casusları, Ankara, 2018.

 • Türk Ocakları Katib-i Umumisi Dr. Fethi Erden'in Ocak Hatıraları, Ankara, 2018.

 • Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü, Ankara, 2019.

 • Kemal Fedai Coşkuner ve Fedai Dergisi, Bursa, 2020.

 • Bursa Türk Ocağı (1913-1931), 2. Baskı, Bursa, 2020.

 • Filistin Mektupları (1928-1939), İstanbul, 2020.

 • Türkiye’de Siyasal İslamın Doğuşu İslam Demokrat Partisi, İstanbul, 2020.

 • İmparatorluğu Yıkan Örgüt: NİLİ, İstanbul, 2021.

 • Sultanın Öz Hemşehrileri: Süvari Ertuğrul Alayı, İstanbul, 2022.

bottom of page