top of page

Hikayemiz...

Hakkımızda

Usûl Yayınları, 2021 yılı başında kurulmuştur ve idealleri çerçevesinde Türkiye’de akademik yayıncılığa verilen değeri arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Yuvarlak Kütüphane

Hedefimiz...

Yayınevi olarak, alan ayırmaksızın akademik olarak yazılan, yüksek lisans ve doktora tezleri, inceleme-araştırma ve temel metinleri yayın hayatına kazandırmak çabası içinde olacağız.

Vizyonumuz...

Akademik çalışmaların toplum nezdindeki ulaşılabilirlik seviyesini arttırarak yeni çalışmalara kaynak eserler oluşturmak ve fikir hayatının canlanmasına katkı sağlamak hedefindeyiz.

Öğrenci Kütüphanesi
bottom of page