top of page

Prof. Dr. Ali Arslan

17350071_1458880614151813_654093414377021908_o.jpeg

İlk ve orta öğrenimini Hatay ili Yayladağı ilçesinde yaptı. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 1985 yılında tamamladı. Yüksek lisansını 1988, doktorasını 1992 yılında bitirdi. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı üniversitede 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent ve 2005 yılında Profesör oldu.

Eserleri:

 • Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarından Türkiye'ye Gelen Öğrenciler (1992-1993), İstanbul, 1994.

 • Darülfünûn'dan Üniversite'ye, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1995.

 • Kısır Döngü - Türkiye'de Üniversite ve Siyaset, Truva Yayınları, İstanbul, 2004.

 • İstanbul Dârülfünûnu Edebiyat Fakültesi Tarihçesi ve İlk Meclis Zabıtları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004. (kolektif eser)

 • Kutsal Ermeni Papalığı Eçmiyazin Kilisesi'nde Stratejik Savaşlar, Truva Yayınları, İstanbul, 2005; Ermeni Papalığı, Paraf Yayınları, İstanbul, 2010, 2. Baskı.

 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Rum Basını, Truva Yayınları, İstanbul, 2005.

 • Balkanların Anahtarı Önemi Bilinmeyen Ada Taşöz, Emre Yayınları, İstanbul, 2005.

 • Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçü, Truva Yayınları, İstanbul, 2006; Paraf Yayınları, İstanbul, 2010.

 • Efendi ve Uşak - Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, İskenderiye Yayınları, İstanbul, 2008; Paraf Yayınları, İstanbul, 2010, 2. Baskı; İdil Yayıncılık, İstanbul, 2013, 3. Baskı.

 • İstanbul'dan Çıkış Milli Mücadele’ye Giriş, Paraf Yayınları, İstanbul, 2010; İdil Yayıncılık, İstanbul, 2014, 2. Baskı; İskenderiye Kitap, İstanbul, 2020, 3. Baskı.

 • Düşmanın Şehirdeki Hedefi Milli Mücadelede Polis, Paraf Yayınları, İstanbul, 2011. (kolektif eser)

 • Tarihi ve Stratejik Boyutlarıyla Ermeni Meselesi, İdil Yayıncılık, İstanbul, 2012. (kolektif eser)

 • Türkiye'nin İlk ve Tek Kız Üniversitesi İnas Darülfünunu (1914-1919), İdil Yayıncılık, İstanbul, 2012. (kolektif eser)

 • Türk Tarihinde Lider ve Liderlik, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2014. (editör)

 • Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2015. (editör)

 • Doğu-Batı Ekseninde Stratejik Rekabet, İdil Yayıncılık, İstanbul, 2015.

 • Bütün Yönleriyle Ermeni Meselesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015. (kolektif eser).

 • Üç Müslüman Hilali, İskenderiye Kitap, İstanbul, 2018.

 • Salgın Hastalıkların Tarihî Dönüşümlere Etkisi ve Korona Kartı, Stratejik Rekabet Yayınları, İstanbul, 2020.

 • Daimî Küresel Stratejiler, İskenderiye Kitap, İstanbul, 2020.

 • Vatan Aşkına Milli Mücadele, İskenderiye Kitap, İstanbul, 2020.

 • Kafkas Hedef Alanında Rekabet, İskenderiye Kitap, İstanbul, 2021.

 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sivil Toplum Kuruluşları, İskenderiye Kitap, İstanbul, 2021.

Yabancı Dilde Basılan Eserleri:

 • Ο Ελληνικοσ Τυποσ Στο Οθωμανικο Κρατοσ Οπωσ Καταγραφεται Απο Τα Εγγραφα Τησ Εποχησ (Osmanlı Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti'nde Rum Basını), Μετάφραση (Tercüme): Χρήστος Λ. Πάμπαλος, Επτα Λοφοσ (Yayınevi), Αθηνα (Atina), 2004.

 • The Ancient Armenian Papacy: Strategic Wars at the Echmiadzin Church, iBoo Publishing House, Londra, 2015.

 • International Standing Conference for the History of Education 37: Culture and Education Abstracts Book, İstanbul, 2015. (editör)

 • Ottoman State and World War 1, iBoo Publishing House, Londra, 2016. (editör)

 • The Second Jewish Migration From Europe to The Ottoman State, iUniverse, ABD, 2016.

 • Culture and Education Looking Back To Culture Through Education, Routledge Publishing, Londra, 2020. (editör)

 • Daimi Küresel Stratejiler, İskenderiye Kitap, İstanbul, 2020.

 • Vatan Aşkına Milli Mücadele, İskenderiye Kitap, İstanbul, 2020.

 • Kafkas Hedef Alanında Rekabet, İskenderiye Kitap, İstanbul, 2021.

 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sivil Toplum Kuruluşları, İskenderiye Kitap, İstanbul, 2021.

 • Osmanlı Devleti'nde Rumlara Rağmen Ulahların Son Millet Oluşu, İskenderiye Kitap, 2022.

 • Filistin'in İsrailleştirilmesi ve İsrail'in 2097 Stratejisi, Stratejik Rekabet Yayınları, 2022.

 • Dârülfünun İlahiyat Fakültesi ve İlk Meclis Zabıtları, Usûl Yayınları, 2022.

 • Contagious Diseases' Effects on Historical Changes and Corona Card, İskenderiye Kitap, 2022.

 • İdil-Ural'daki Yenilikçi Eğitim Modelinin Osmanlı Medreselerine ve İlahiyat Öğretimine Etkisi, İskenderiye Kitap, 2022.

 • Oligark-Totaliter Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2049 Stratejisi ve Zaafları, Stratejik Rekabet Yayınları, 2023.

 • Taşlama, İskenderiye Kitap, 2023.

bottom of page